Visie & Beleidsplein

Sterk

Janssens, J., & Elling, A. (2005). Sterk. Veranderingen van het alledaagse 1950-2000. Cultuur en Migratie in Nederland (pp. 131-164) SDU.

In dit hoofdstuk laten de auteurs zien welke effecten de toetreding van migranten tot de Nederlandse sportwereld teweeg heeft gebracht. Waar komen autochtonen en migranten elkaar tegen in de sport? Wat zijn de resultaten van deze ontmoeting? In hoeverre heeft de alledaagse praktijk van de sport daardoor veranderingen ondergaan? Zijn er onder invloed van hun komst nieuwe disciplines toegevoegd aan het toch al gevarieerde arsenaal? Is er aan de wijze waarop sport beoefend en beleefd wordt iets veranderd? Welke gewoonten en praktijken brachten de nieuwkomers in de sport mee? Hoe is daar op gereageerd? Hebben de Nederlanders zich die toegeƫigend of hebben zij zich daar juist tegen verzet? De auteurs proberen deze vragen te beantwoorden door een beeld te geven van de relaties tussen etniciteit en sportdeelname, -voorkeuren, -verbanden en -beleving.

Uitgever(s): SDU,

Download(s)

Sterk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Janssens
Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

minderheidsgroepen
sportbeoefening