Visie & Beleidsplein

Verenigingsmonitor 2013 gemeente Breda

Elfring, M., & Boers, E. (2014). Verenigingsmonitor 2013 gemeente Breda. Ede: Kennispraktijk - voor Sport, Onderwijs & Gezondheid.

Sportverenigingen spelen in de sportinfrastructuur van Breda een cruciale rol en de komende jaren zal de maatschappelijke functie van sportverenigingen bijzondere aandacht krijgen. Onder andere met behulp van advies vanuit Breda Actief worden sportverenigingen geholpen hun knelpunten weg te nemen en uitdagingen te formuleren waardoor ze een vitale sportvereniging kunnen worden en een actieve rol kunnen vervullen in de maatschappij. Het doel van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, is om (1) inzicht te krijgen in de stand van zaken bij sportverenigingen in de gemeente Breda en (2) mogelijke handreikingen te doen om het verenigingsadvies vanuit Breda Actief te optimaliseren.

Uitgever(s): Kennispraktijk - voor Sport, Onderwijs & Gezondheid,

Download(s)

Verenigingsmonitor 2013 gemeente Breda

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Meike Elfring
Eralt Boers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
monitors
sportverenigingen