Visie & Beleidsplein

Gezond bewegen vanuit tijdsbestedingsperspectief

Breedveld, K. (2002). Gezond bewegen vanuit tijdsbestedingsperspectief. In W.T.M. Ooijendijk, Trendrapport bewegen en gezondheid 2000/2001 (pp. 63-72) Hoofddorp: TNO Arbeid.

In deze bijdrage is een poging ondernomen om de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) te operationaliseren aan de hand van het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) van SCP en partners. Het TBO geldt als een uiterst betrouwbare methode om de tijdsbesteding te meten. Uit de analyse (waarbij overigens niet gekeken werd naar het bewegen tijdens betaalde arbeid) komt naar voren dat belangen van de gezondheid niet alleen in spectaculaire en gedurfde vrijetijdsactiviteiten gezocht moeten worden. Sport, spel en recreatie worden daartoe te infrequent bedreven. Van belang voor de gezondheid is daarnaast vooral in welke mate men in het doorsnee dagelijks leven beweegt, en de wijze waarop men zich in dat leven van dag tot dag verplaatst. Jongeren, vrouwen en lager opgeleiden doen dit vaker dan vooral personen van middelbare leeftijd, mannen en hoger opgeleiden. In 2000 namen minder mensen hiervoor de tijd dan in 1995: volgens het TBO daalde het aandeel norm-actieven in genoemde periode van 42 procent naar 36 procent (exclusief huishoudelijk werk), c.q. van 73 procent naar 67 procent (inclusief huishoudelijk werk).

Uitgever(s): TNO Arbeid, TNO PG,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beweegrichtlijn
lichaamsbeweging
tijdsbesteding