Visie & Beleidsplein

Sportdeelname in de periode 1979-2003

Breedveld, K. (2004). Sportdeelname in de periode 1979-2003. In V.H. Hildebrandt, Trendrapport bewegen en gezondheid 2002/2003 (pp. 85-96) Hoofddorp: TNO Arbeid.

In dit hoofdstuk worden eerste uitkomsten uit het 2003 Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gepubliceerd. Het AVO is een groot vierjaarlijks onderzoek onder 6.000 huishoudens. De uitkomsten maken duidelijk dat anno 2003 73 procent van de bevolking van 6 tot 79 jaar aan sport doet, 60 procent tenminste twaalf maal per jaar. Evenals in voorgaande jaren is zwemmen de meest beoefende sport, gevolgd door toerfietsen/wielrennen, fitness/aerobics en wandelsport. Ruim eenderde van de bevolking, ofwel de helft van de sporters, is lid van tenminste één sportvereniging. In 2003 doen meer ouderen aan sport, ook aan verenigingssport, maar de verschillen met vooral de jeugdigen (tot 19 jaar) zijn nog altijd groot. De sportdeelname en het verenigingslidmaatschap liggen ook in 2003 onder allochtonen lager dan onder autochtonen. Desondanks is bij de jeugd zichtbaar dat de verschillen in de sportdeelname tussen autochtonen en allochtonen geleidelijk kleiner wordt.

Uitgever(s): TNO Arbeid,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportbeoefening