Visie & Beleidsplein

Lekker fit!

handleiding groep 5

Wolters-Noordhoff, Nederlandse Hartstichting, Gemeente Rotterdam, & Triam Kennismanagement (2006). Lekker fit!: handleiding groep 5. Groningen: Wolters-Noordhoff B.V..

Met de introductie van de lesmethode Lekker fit! van Wolters-Noordhoff, is er nu een aanbod voor alle groepen over thema's als voeding, beweging en het maken van gezonde keuzes. Lekker fit! kan gedurende het hele schooljaar worden ingezet en omvat zowel theorie- als praktijklessen. Het lespakket heeft een preventief doel. Het speelt in op het eet- en beweeggedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd. Het maakt hen bewust van het belang van gezonde voeding en beweging. Ook krijgen zij ondersteuning bij het maken van gezonde keuzes. de nadruk van het pakket ligt op fit zijn. Door het fit zijn en de slogan 'fit zijn is fijn' centraal te stellen,wordt het overgewicht indirect aangepakt, zonder kinderen met overgewicht te stigmatiseren.

Uitgever(s): Wolters-Noordhoff B.V.,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wolters-Noordhoff
Nederlandse Hartstichting
Gemeente Rotterdam
Triam Kennismanagement

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
gezondheid
gezondheidsbevordering
primair onderwijs
voeding