Visie & Beleidsplein

Lichamelijke opvoeding en identiteit in het katholiek basisonderwijs

Hermans, C., Loo, H. van der, Mooij, C., Retera, S., Steerneman, L., Triebels, I., & Verhagen, M. (1995). Lichamelijke opvoeding en identiteit in het katholiek basisonderwijs. Enschede: SLO, specialisten in leerplanontwikkeling.

In deze publicatie komt vooral de vraag aan de orde hoe een pedagogisch concept voor het katholiek basisonderwijs vakinhoudelijk geconcretiseerd kan worden. Het vakgebied lichamelijke opvoeding staat daarbij centraal. Er wordt niet alleen ingegaan op hoe waarden in het algemeen kunnen worden overgedragen bij het vak lichamelijke opvoeding. Ook zijn er een aantal voorbeelden van lessen lichamelijke opvoeding in de publicatie opgenomen waarin de overdracht van waarden expliciet aan de orde komt.

Uitgever(s): SLO, specialisten in leerplanontwikkeling,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Chris Hermans
Henk van der Loo
Chris Mooij
Servé Retera
Laurens Steerneman
Irene Triebels
Mayke Verhagen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
bewegingsonderwijs
lesmaterialen
onderwijsgevenden
primair onderwijs