Visie & Beleidsplein

Vrouwensport een mannenzaak

een verkenning van de positie van de vrouw in de sport

Beuse, M., & Gestel, M. van (1983). Vrouwensport een mannenzaak: een verkenning van de positie van de vrouw in de sport. Haarlem: BV Uitgeverij De Vrieseborch.

Nog steeds doen er in Nederland minder vrouwen dan mannen aan sport. Ook beoefenen vrouwen andere sporten dan mannen. En in de besturen van sportbonden, sportverenigingen en sportorganisaties zitten nauwelijks vrouwen. De media tenslotte besteden veruit de meeste aandacht en tijd aan sport en sportprestaties van mannen. Op zich wijkt dit beeld niet af van de verdere maatschappelijke werkelijkheid. Op het terrein van de betaalde arbeid bijvoorbeeld, blijft de participatie van vrouwen, met name in de leidinggevende functies, ook achter bij die van mannen. Een belangrijk verschil met de sport is echter wel de mate waarin aan deze achterstandssituatie van vrouwen aandacht besteed wordt en de mate waarin naar verandering in de positie van vrouwen gestreefd wordt. De kennis over de positie van vrouwen in de sport is nog steeds gering. Dat maakt het moeilijk om gefundeerde standpunten te bepalen of veranderingsstrategieën te ontwikkelen. Om deze redenen hebben de auteurs dit boek over vrouwen in de sport geschreven.

Uitgever(s): BV Uitgeverij De Vrieseborch,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mieke Beuse
Marja van Gestel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

besturen
emancipatie
leiderschap
sportbeoefening
vrouwen