Visie & Beleidsplein

Lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs

notitie voor het LO-platform

primair onderwijs

Berkel, M. van, Hazelebach, C., Markink, E., Mooij, C., Rijn, T. van, & Wanrooy, W. (1997). Lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs: notitie voor het LO-platform, primair onderwijs. Enschede: Specialisten in Leerplanontwikkeling (SLO).

In 1996 werd besloten een werkgroep in te stellen die op basis van een analyse met aanbevelingen en discussiepunten zou kunnen komen over de vraag hoe de kwaliteit van lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs bevorderd zou kunnen worden. De werkgroep is aan het werk gegaan met de volgende probleemstellingen: hoe kan de kwaliteit van lichamelijke opvoeding worden bevorderd?; hoe kan in de samenwerking tussen de vakleerkracht en de groepsleerkracht een kwalitatieve meerwaarde tot stand komen?; welke aanbevelingen en discussiepunten zijn voor de deelnemers aan het LO-platform te formuleren (met name voor de opleidingen)?.

Uitgever(s): Specialisten in Leerplanontwikkeling (SLO),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marco van Berkel
Chris Hazelebach
Els Markink
Chris Mooij
Ton van Rijn
Wout Wanrooy

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
kwaliteit
kwaliteitsmanagement