Visie & Beleidsplein

De leerlingen doorlopen het vak lichamelijke opvoeding

een verkenning van doorlopende leerlijnen in het bewegingsonderwijs in de basisvorming

Brouwer, B., Mooij, C., Houthoff, D., & Mossel, G. van (2001). De leerlingen doorlopen het vak lichamelijke opvoeding: een verkenning van doorlopende leerlijnen in het bewegingsonderwijs in de basisvorming. Enschede: Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).

Het thema Doorlopende Leerlijnen is een hot item. Het is een kwaliteitscriterium voor goed onderwijs en een goed leerproces van de leerlingen. Leerlingen zijn degenen die moeten ervaren dat leerlijnen doorlopen. Als zij geen overlap, geen lacunes en tevens samenhang en continu├»teit in het onderwijsleerproces ervaren, hebben zij het prettige gevoel dat het onderwijsleerproces goed in elkaar zit en de onderwijsinstellingen effici├źnt en effectief met hun leertijd omgaan. Zij krijgen en houden zicht op de zin en het nut van de leeractiviteiten. Zij zijn degenen die achteruit moeten kunnen kijken (wat heb ik geleerd en met welk resultaat?) en ook vooruit moeten kunnen kijken (wat betekent het geleerde voor mijn toekomst?). Een doorlopende leerlijn kan voor hen een goede leidraad zijn. Deze publicatie kan in scholen een rol spelen om in sectie-verband aandacht te besteden aan Doorlopende Leerlijnen. De publicatie is ook van belang voor beleidsmakers, methodeontwikkelaars en medewerkers van culturele instellingen.

Uitgever(s): Stichting Leerplanontwikkeling (SLO),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Berend Brouwer
Chris Mooij
Dic Houthoff
Ger van Mossel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
lichamelijke ontwikkeling
voortgezet onderwijs