Visie & Beleidsplein

Eurofit testbatterij

leidraad bij de testafneming

referentiewaarden voor 6- tot en met 12-jarige jongen en meisjes in Vlaanderen

groeicurven voor 6- tot en met 18-jarige jongens en meisjes in Vlaanderen

Lefevre, J., Beunen, G., Borms, J., Vrijens, J., Claessens, A.L., Aerschot, H. van der, & Pion, J. (1993). Eurofit testbatterij: leidraad bij de testafneming, referentiewaarden voor 6- tot en met 12-jarige jongen en meisjes in Vlaanderen, groeicurven voor 6- tot en met 18-jarige jongens en meisjes in Vlaanderen. Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw.

Dit handboek, samen met handboek EUROFIT, verschenen naar aanleiding van de Bloso Jeugdsportcampagne '92-'93, is de Vlaamse bijdrage aan het EUROFIT-project. Beide handboeken maken de EUROFIT testbatterij toegankelijk voor leerkrachten L.O. en voor andere instanties die de fysieke fitheid en de daarmee samenhangende gezondheid van onze jeugd hoog in hun vaandel dragen. In dit handboek zijn de referentiewaarden voor 6- tot en met 12-jarige Vlaamse jongens en meisjes opgenomen. De profielkaarten zijn vergezeld van gedetailleerde testbeschrijvingen en van een scoreformulier. Deze referentiewaarden bieden de mogelijkheid om een beeld van het eigen prestatievermogen op te hangen (vergelijking met geslacht- en leeftijdsgenoten) en om gemiddelde groepprestaties te evalueren. Een voorbeeld hoe de testresultaten dienen geïnterpreteerd te worden moet dit duidelijk maken. Als sluitstuk van dit handboek worden de groeicurven van 6- tot en met 18-jarige jongens en meisjes weergegeven. Deze groeicurven beschrijven de groeievolutie van enkele belangrijke lichaamskenmerken en van de motorische fitheid en bieden tevens de mogelijkheid om kinderen over verschillende jaren te situeren ten opzichte van hun geslacht- en leeftijdsgenoten.

Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw,

Download(s)

Inhoudsopgave : eurofit testbatterij : leidraad bij de testafneming : referentiewaarden voor 6- tot en met 12-jarige jongen en meisjes in Vlaanderen : groeicurven voor 6- tot en met 18-jarige jongens en meisjes in Vlaanderen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J. Lefevre
G. Beunen
J. Borms
J. Vrijens
A.L. Claessens
H. van der Aerschot
Johan Pion

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
gezondheid
lichamelijke ontwikkeling
testmethoden