Visie & Beleidsplein

Sport in collegeprogramma's 2014

van armoedebeleid tot zelfredzaamheid

Hoekman, R., & Bol, P. van der (2014). Sport in collegeprogramma's 2014: van armoedebeleid tot zelfredzaamheid. Utrecht: Mulier Instituut.

Dit onderzoek heeft ten doel om inzicht te bieden in de huidige positie van sport binnen de collegeprogramma's van gemeenten en de verandering hierin in vergelijking met de collegeperiode 2010-2014. Om een goede vergelijking te kunnen maken met het vorige onderzoek uit 2010 is een vergelijkbare systematiek van dataverzameling en analyse gehanteerd. In hoofdstuk 2 wordt het kwantitatieve deel van het onderzoek beschreven. Hierbij gaat het om de verrichte tellingen van sporttermen in de collegeprogramma's en de aanwezigheid van een aparte sportparagraaf. In hoofdstuk 3 is aandacht voor de context waarin sport wordt geplaatst in de collegeprogramma's en de voornaamste aandachtspunten op sportgebied. In het vierde en laatste hoofdstuk volgt een korte slotbeschouwing waarin de uitkomsten in perspectief van andere onderzoeken worden geplaatst. Hierbij wordt onder andere gerefereerd aan de recessiepeiling bij gemeenten, waarbij gekeken is wat voor doorwerking de economische recessie heeft op het gemeentelijk sportbudget (Hoekman, 2013) en een analyse die NOC*NSF heeft verricht op collegeprogramma's van grote gemeenten (G32) en de gemeenten die onderdeel waren van de Sportcampagne (NOC*NSF, 2014).

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sport in collegeprogramma's 2014 : van armoedebeleid tot zelfredzaamheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Pascal van der Bol

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid