Visie & Beleidsplein

Studiedag basisonderwijs Den Haag 9 november 2011

presentaties

(2011). Studiedag basisonderwijs Den Haag 9 november 2011: presentaties. Den Haag:

Het thema dit jaar was: 'Kinderen aan de 'macht'? De autonomie van de leerling bij beweegactiviteiten'. De invloed van kinderen op de organisatie & vormgeving van de beweegactiviteit is bevorderend voor de motivatie en deelname. Zo leiden regulering, begeleiden, zelfsturing en beïnvloeden tot zelfstandigheid, betrokkenheid en mogelijk zelfs een beter zelfbeeld. Ook schoolpleinen worden steeds meer ingericht op het zelf reguleren van de activiteiten. Hoe 'machtig' mogen kinderen in een bewegingsles zijn? Hoe creëer je de ruimte binnen de lessen bewegingsonderwijs om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten? Op deze studiedag wordt er een beeld gegeven hoe deze autonomie in het bewegingsonderwijs gerealiseerd kan worden.

De volgende workshops zijn gegeven:

 • Reguleringsdoelen binnen kleuterlessen door Lydia Dijkhuizen en Leonie Boele van Heesteren (docent LO primair onderwijs Den Haag).
 • Bewegen en muziek door Esther van Rijn (docent HALO).
 • Funkey workshop door Gilles van Hesteren (leerkracht lichamelijke opvoeding & hockeycoach/docent).
 • Ooghandspelen: 'In de eenvoud ontstaat autonomie' door Chris Hazelebach (medewerker SLO en docent Calo).
 • Schooltennis 2011-2012: 'Van structuur naar vrijheid' door Rogier Belien (medewerker KNLTB en docent ALO Amsterdam).
 • Innovatieve beweegstimulering door vakdocenten LO door Tinus Jongert (lector Innovatieve Beweegstimulering en Sport, Haagse Hogeschool, directeur van het Nederlands Paramedisch Instituut).
 • Sportstimulering is nog steeds 'HOT' door Sebastiaan Nederhoed (docent LO/Haagse Sporttuin) en Gijs Houdijk (docent HALO).
 • Didactisch practicum: reguleren door Reno Vorkink (docent praktische bewegingsdidactiek aan de HALO).
 • Reguleringsdoelen binnen 'zwaaien', 'springen' en 'over de kop' door Len van Rijn (docent HALO).
 • Buitenspelen en schoolpleinen door Bastiaan Goedhart (vakleerkracht bewegingsonderwijs basisschool 'de Lunetten', docent bewegingsonderwijs PABO Haarlem, Scholing en adviesbureau 'Goedhart in Beweging').
 • Normen rondom nieuwbouw en renovatieprocessen door Len van Rijn (docent HALO/ beleidsmedewerker KVLO).
 • Tikkie, jij bent hem! door Wim Reitzema en Jeroen de Krom (docenten LO).
 • Autonomie voor de minder vaardige beweger! door Wim van Gelder.
 • Sqinniz door Gijsbert Kortekaas (docent HALO).
 • Stimuleren van pro-sociale ontwikkeling van leerlingen via opvoedingstrategieën en het 4 X G model door Anne Luderus en Frank Jacobs (docenten HALO).
 • De toekomst van LO: Human Movement & Sports in 2028 door Marco van Berkel en Berend Brouwer (leerplanontwikkelaars bij SLO).
 • Belastbaarheid van jeugd; een kans of een bedreiging? door Jora Wolfgram.
 • Stoei- en trefspelen en reguleringsdoelen door Cor Moerman.
 • Actieve betrokkenheid creëren d.m.v. spelen van het (voetbal)SPEL! door Arjen de Wit en Mark Blankwater (beiden werkzaam bij de KNVB).

Uitgever(s):

Download(s)

Racketspelen en 'oog-handspelen' voor jonge kinderen

Download PDF

Schooltennis 2011-2012

Download PDF

De speeltuinmethode

Download PDF

Kinderen aan de "macht"?  - de autonomie van de leerling bij beweegactiviteiten

Download PDF

Buitenspelen en schoolpleinen onder de loep

Download PDF

Normen rondom nieuwbouw en renovatieprocessen

Download PDF

Qianlongball - sqinniz

Download PDF

Belastbaarheid van de jeugd : do's en don'ts

Download PDF

HALO methodiek : stoeispelen en trefspelen

Download PDF

Actieve betrokkenheid creëren door te voetballen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

primair onderwijs
studiedagen