Visie & Beleidsplein

Bouwstenen voor de basisvorming

een leerplan lichamelijke opvoeding

Faber, K., Brouwer, B., Houthoff, D., Mooij, C., Mossel, G. van, & Leyten, C. (1993). Bouwstenen voor de basisvorming: een leerplan lichamelijke opvoeding. Groningen: Wolters-Noordhoff.

De invoering van de basisvorming betekent voor het voortgezet onderwijs in ons land een grote verandering. De essentie van de basisvorming is een grondige modernisering van het onderwijsprogramma in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Het startpunt hiervoor wordt gevormd door de kerndoelen, waarin de overheid in grote lijnen vaststelt wat elke leerplichtige leerling van 12 tot 15 jaar moet kennen en kunnen. Deze kerndoelen laten veel keuzevrijheid aan de scholen. Dit boek geeft een beeld van mogelijkheden om de kerndoelen in de schoolpraktijk uit te werken. Het biedt geen kant-en-klaar recept voor de docent, maar geeft interpretaties, voorstellen voor minimale leerstof bij een kerndoel, suggesties voor verdieping of uitbreiding.

Uitgever(s): Wolters-Noordhoff,

Download(s)

Inhoudsopgave : bouwstenen voor de basisvorming : een leerplan lichamelijke opvoeding

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kees Faber
Berend Brouwer
Dic Houthoff
Chris Mooij
Ger van Mossel
Cleem Leyten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
bewegingsonderwijs
lesmaterialen
onderwijsgevenden