Visie & Beleidsplein

Sport als jong-menselijke activiteit

Rijsdorp, K. (1966). Sport als jong-menselijke activiteit. Utrecht: Jan Luiting Fonds.

Deze publicatie gaat in op sport als een tot de samenleving behorend fenomeen. In het bijzonder wordt ingegaan op het feit dat sport beantwoordt aan de spelpositionaliteit van de jonge mens. Dit ligt besloten in het fundamenteel karakteristieke moment van sport. In de publicatie worden een viertal onderwerpen aangesneden, namelijk: sport als gebeuren, sport als activiteit, sport als menselijke activiteit en tenslotte sport als jong-menselijke activiteit. Het eerste onderwerp gaat in op de motieven om te sporten. Het tweede hoofdstuk gaat in op de daadwerkelijke handeling. In het derde hoofdstuk wordt sport onderzocht zoals het is ingebed in de samenleving. Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk sport in relatie tot de jongere mens beschreven.

Uitgever(s): Jan Luiting Fonds,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Klaas Rijsdorp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jongeren
pedagogiek
proefschriften
sport (algemeen)
sportgeschiedenis