Visie & Beleidsplein

Studiedag speciaal onderwijs en praktijkonderwijs Nijmegen 14 april 2014

presentaties

(2014). Studiedag speciaal onderwijs en praktijkonderwijs Nijmegen 14 april 2014: presentaties.

Van diversiteit naar Passend Onderwijs is de titel van de studiedag voor het speciaal onderwijs dit jaar. Deze studiedag vindt plaats op maandag 14 april 2014 op de HAN (Universitair Sportcentrum) te Nijmegen. Het speciaal onderwijs is opgedeeld in vier clusters, daarnaast heeft bijna iedere school voor speciaal onderwijs ook nog haar eigen identiteit of specialisme. Vervolgens is iedere groep die je als vakleerkracht bewegingsonderwijs binnen krijgt ook zeer divers qua leerlingen en hun individuele problematiek(en). We dienen daar een passend sport- en bewegingsaanbod voor te realiseren. Ook de wetgeving op Passend Onderwijs speelt momenteel een actuele rol om te zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. De volgende workshops zijn gegeven deze dag:

 • "Wat is er zo anders aan dit touwtje dan?!" door Eric Herber (Expert Rope Skipping and (Digital) Physical Education).
 • "Juf, wat gaan we doen?" door Anne Meijer & Rian van Lieshout (auteurs van methode bewegingslessen voor kinderen met een beperking 'Juf wat gaan we doen?')
 • Buitenspelen en schoolpleinen door Bastiaan Goedhart (vakleerkracht bewegingsonderwijs basisschool "de Lunetten", docent bewegingsonderwijs PABO Haarlem en scholing en adviesbureau "Goedhart in Beweging").
 • Gedragsbeïnvloeding in en door bewegingsonderwijs door Saskia Biesterbosch (docent speciaal onderwijs Calo Windesheim) en Marco van Berkel (leerplan-ontwikkelaar bewegingsonderwijs SLO), (beiden auteur van het boek bewegingsonderwijs op cluster 4 scholen).
 • Braingym inzetten voor passend onderwijs door Hans Stroes (scholings- en adviesbureau Stroes in beweging, opleidingsdocent MRT en docent aan ALO en Pabo).
 • Kinderyoga in de basisschool door Gillian Quanjer (locatieleider/leerkracht basisschool "Hoge Weerdschool" in Epe en docente profilering "kinderyoga" op de CALO in Zwolle).
 • Kennen jullie deze al...? Activiteiten passend voor ZML Christa Rietberg (docent CALO Windesheim en docent bewegingsonderwijs) en Edward Beitler (vakleerkracht bewegingsonderwijs op cluster drie school).
 • Als horen en/of communiceren niet vanzelfsprekend is... kan je dan een tip salto maken? door Annet de Vries (vakleerkracht op de Martinus van Beekschool te Nijmegen).
 • Beïnvloeding van gedrag en het vergroten van veiligheid in de school: een Klasse(n)spel door Roel van Beusekom (LO docent, opleidingsdocent CALO, Psychomotorisch Therapeut en ruim 20 jaar ervaring als gedragstherapeut met kinderen) en Ivo Dokman (LO docent, opleidingsdocent en docent projectmanagement op CALO en ruime ervaring met teamontwikkeling en het duiden en beïnvloeden van groepsdynamica).
 • Een slechtziende leerling in de gymnastiekles door Ruud Dominicus (vakleerkracht bij Visio te Grave en ambulant begeleider).
 • Kinderen met autisme in mijn les bewegingsonderwijs door Arnoud Kok (vakleerkracht op de Leo Kannerschool SO te Oegstgeest en eigenaar van twee eigen bedrijfjes: www.autisportief.nl & www.passendbewegingsonderwijs.nl).
 • ADHD: Voordeel of Nadeel? door Sebastiaan Klok (afgestudeerde aan de ALO-HAN, nu Buurtsportcoach in de Gemeente de Bilt en ervaringsdeskundige met ADHD) en Nash Smith (bijna afgestudeerde aan de ALO-HAN en heeft zelf ADHD (gehad)).
 • Dansles geven in het speciaal onderwijs door Indira Willems (na 15 jaar speciaal, technisch, VMBO en Havo onderwijs uit het onderwijs gestapt om zich helemaal te richten op haar eigen dansschool ID Dance en haar docentschap B&M op de HAN) en Cristel Boer (na jaren dansles geven met en bij ID Dance gestopt met dansles geven om zich juist volledig te storten op het speciaal onderwijs. Na 2 jaar werken op Technische school Jonkerbosch is ze 3 jaar geleden overgestapt naar Krystallis in Nijmegen).
 • Sportstimulering in het speciaal onderwijs door Guy Steenweg (SBE) en Martijn Smits (ALO).
 • Praktische consequenties van nieuwe theorieën over motorisch leren door Wim van Gelder (Scholings- en adviesbureau van Gelder in beweging).
 • Zwemonderwijs binnen ZMLK school "de Kom" door Annemiek Poulissen, Trudy Verbart en Angela Verhagen (alle drie als vakleerkracht op de ZMLK-school 'de Kom' in Druten en Angela Verhagen heeft zo ook haar bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het praktijkboek Bewegingsonderwijs aan ZML van de SLO).
 • Verschijningsvormen in het SO door Johan Cobussen en Robert Theunissen (beiden opleidingsdocent aan de ALO HAN).

Uitgever(s):

Download(s)

"Wat is er anders aan dit touwtje?"

Download PDF

Braingym inzetten voor passend onderwijs

Download PDF

Programma workshop kinderyoga

Download PDF

Yogales dit ben ik

Download PDF

Klasse(n)spel - 'een ander perspectief op lesgeven'

Download PDF

Een slechtziende leerling in de gymnastiekles

Download PDF

ADHD : voordeel of nadeel?

Download PDF

Sportstimulering in het SO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
speciaal onderwijs
studiedagen