Visie & Beleidsplein

Doorlopende leerlijnen en portfolio voor het vak Lichamelijke Opvoeding

voortgezet onderwijs

Brouwer, B., Mooij, C., Houthoff, D., & Mossel, G. van (2003). Doorlopende leerlijnen en portfolio voor het vak Lichamelijke Opvoeding: voortgezet onderwijs. Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO).

In deze publicatie wordt het portfolio als alternatieve manier van toetsen en beoordelen ten opzichte van de gangbare manier in het bewegingsonderwijs in het voorgezet onderwijs. Met een portfolio wordt de leerling zelf verantwoordelijk gemaakt voor zijn of haar eigen leerproces, waarin sprake is van actief leren en waarin de rol van de docent is om de leerling te helpen bij zijn leerproces en hem daar de hulpmiddelen voor te verstrekken. In plaats van te focussen op de prestaties van de leerlingen, kan met behulp van een portfolio juist meer gericht worden op de leerling en diens loopbaan.

Uitgever(s): Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Berend Brouwer
Chris Mooij
Dic Houthoff
Ger van Mossel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
lesmaterialen
onderwijsgevenden
voortgezet onderwijs