Visie & Beleidsplein

Advies examenprogramma's havo/vwo

deelvak lichamelijke opvoeding 1

Zandstra, B., Faber, K., Driel, G. van, Massink, M., Stegeman, H., & Teune, R. (1997). Advies examenprogramma's havo/vwo: deelvak lichamelijke opvoeding 1. Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO).

Deze publicatie bevat het advies examenprogramma havo (120 uur)/vwo (160 uur) voor het deelvak lichamelijke opvoeding 1. Dit is voor alle leerlingen een verplicht vak in het gemeenschappelijke deel van de tweede fase van het voortgezet onderwijs. de leerlingen dienen dit programma naar behoren af te ronden, hetgeen verantwoord wordt in de vorm van een handelingsdeel in het examendossier. Aangezien de deelname in de leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar drastisch daalt is het van cruciaal belang dat deze leerlingen het bewegen als positief ervaren. De kans op 'life-time' sportdeelname wordt daarmee vergroot. Het is tevens de laatste kans om alle leerlingen iets mee te geven ter voorbereiding op en deelname aan onze veelzijdige bewegingscultuur. Door een uitdagend programma met veel keuzemomenten in te bouwen, zowel voor de leerlingen als voor de school, door nieuwe bewegingsactiviteiten aan te bieden die aansluiten bij de belevingswereld en behoeften van leerlingen, door leerlingen (mede)verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen en andermans leerproces en te leren reflecteren op gezondheids- en maatschappelijke aspecten van sport en bewegen, menen de auteurs aan de tweede fase iets toe te voegen dat van blijvende persoonlijke en maatschappelijke betekenis kan zijn.

Uitgever(s): Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Baukje Zandstra
Kees Faber
Gert van Driel
Maarten Massink
Harry Stegeman
Reinald Teune

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
voortgezet onderwijs