Visie & Beleidsplein

Tweede fase

organisatie in het studiehuis

(1996). Tweede fase: organisatie in het studiehuis. Den Haag: Stuurgroep Profiel, Tweede Fase Voortgezet Onderwijs.

In de tweede fase van het voortgezet onderwijs staan veranderingen op stapel. De vrije pakketkeuze zal plaatsmaken voor de keuze van een profiel en scholen zullen zich ontwikkelen tot organisaties die studiehuizen kunnen worden genoemd. In deze brochure wordt in een viertal bijdragen licht geworpen op vragen op het gebied van de organisatie die nu door veel mensen in het onderwijs worden gesteld. In de eerste bijdrage, van Wijnen en De Bie, worden ideeën voor de organisatie van het studiehuis aangereikt. In de bijdrage van Verhulst en Hickendorff wordt een aantal beslissingen gegroepeerd die voor de organisatie van de bovenbouw van belang zijn en worden bijbehorende overwegingen gegeven. In de derde bijdrage, De profielstructuur in de kleine school, wordt aangegeven dat ook in scholen van beperkte omvang de profielstructuur betaalbaar georganiseerd kan worden. De laatste bijdrage, van Van der Molen, gaat in op een ander aspect van de organiseerbaarheid: de organiseerbaarheid van het zelfstandig leren. De bijdrage is met name bedoeld om te verhelderen wat zelfstandig leren betekent en hoe op scholen gestreefd kan worden naar het bevorderen van zelfstandig leren.

Uitgever(s): Stuurgroep Profiel, Tweede Fase Voortgezet Onderwijs,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

organisatieontwikkeling
voortgezet onderwijs