Visie & Beleidsplein

Over sportiviteit en onsportiviteit in de sport

het verhaal van mensen

Buisman, A., Cleymans, R., & Essen, S. van (1994). Over sportiviteit en onsportiviteit in de sport: het verhaal van mensen. Berchem: Sporta.

Door de stroomversnelling waarin de sport is terechtgekomen, zijn een aantal gevaren en bedreigingen aan de oppervlakte verschenen. Hooliganisme, geweld, agressie, vandalisme, commercialisatie en doping hebben hun intrede gedaan in het sportgebeuren. Sportverantwoordelijken op diverse niveaus zijn zich bewust van deze bedreigingen en hebben tot op heden reeds een serie van maatregelen ingevoerd. Deze zijn vaak gericht op de korte termijn. Ook educatieve maatregelen voor de lange termijn zouden moeten worden getroffen. Dit werk geeft de resultaten weer van een veldonderzoek met betrekking tot fair-play in de sport. Het gaat om een 40-tal interviews met betrokkenen uit de sportwereld.

Uitgever(s): Sporta, Werkgroep Lichamelijke Opvoeding en Sport (LOES) (Rijksuniversiteit Utrecht),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Albert Buisman
Rudy Cleymans
Sandra van Essen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

discriminatie
geweld
kwalitatief onderzoek
sport (algemeen)
sportiviteit