Visie & Beleidsplein

Sport- en beweegbeleid 2.0

Weert in beweging

(2014). Sport- en beweegbeleid 2.0: Weert in beweging. Weert: Gemeente Weert.

Deze visienota is opgebouwd langs een aantal hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk is de huidige stand van zaken qua sport en bewegen in de gemeente Weert geschetst. In hoofdstuk twee is middels een sfeerbeeld de gewenste situatie beschreven. Op basis van beide situaties zijn de visie, missie en doelstellingen voor het "Sport- en beweegbeleid 2.0" benoemd (hoofdstuk 3). Hierbij is tevens een aantal uitgangspunten bepaald. Vervolgens is een aantal overkoepelende gezamenlijke acties (voor alle ringen) gekozen, welke bijdragen aan de realisatie van de visie en missie. Deze acties zijn beschreven in een uitvoeringsprogramma (hoofdstuk 4), waarbij taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden nader zijn beschreven. In het afsluitende hoofdstuk 5 wordt een voorstel gedaan voor een organisatie, die de uitvoering van het Sport- en beweegbeleid 2.0 gaat begeleiden.

Uitgever(s): Gemeente Weert,

Download(s)

Sport- en beweegbeleid 2.0 : Weert in beweging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid