Visie & Beleidsplein

Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)

onderzoeksrapport

Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam (2013). Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1): onderzoeksrapport. Amsterdam: Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam.

De rekenkamer heeft in haar Onderzoeksprogramma 2012 een onderzoek naar het beheer van sporthallen en sportparken aangekondigd. In dit rapport zijn de eerste bevindingen van dit onderzoek opgenomen. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht over de doelmatigheid van het gemeentelijk beleid, beheer en de exploitatie van sporthallen en sportparken. Daarbij wordt onder gemeentelijk beheer ook verstaan het beheren van accommodaties die door derden geƫxploiteerd worden. De hoofdvraag die in het onderzoek centraal staat, luidt als volgt: in hoeverre is het door de vier stadsdelen Nieuw-West, Noord, Oost en Zuid gevoerde beleid en de uitvoering van het beheer en de exploitatie van sporthallen en sportparken doelmatig? Het doel van de eerste fase is na te gaan welke informatie voor handen is om het onderzoek uit te kunnen voeren. Meer precies richten de onderzoekers zich in deze eerste fase op de vraag of de bij de stadsdelen Nieuw-West, Noord, Oost en Zuid beschikbare informatie voldoende is om inzicht te krijgen in het beleid van de stadsdelen en de beschikbare kosten en opbrengsten per sportaccommodatie. Het onderzoek wordt gerapporteerd in twee delen: het bestuurlijk rapport (rekenkamerbrief) en het onderzoeksrapport met bijlagen. Dit onderzoeksrapport bevat in detail de bevindingen en beantwoording van de onderzoeksvragen.

Uitgever(s): Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam,

Download(s)

Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1) : onderzoeksrapport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
onderzoeken
sportaccommodaties
sporthallen