Visie & Beleidsplein

Werken aan gezonde vaten

over de preventie van hart- en vaatziekten

Franke, B., & Banga, J.D. (2006). Werken aan gezonde vaten: over de preventie van hart- en vaatziekten. Wormer: Inmerc bv.

Dit boek is bestemd voor mensen bij wie de kans op het (opnieuw) krijgen van een aandoening aan hart of bloedvaten is verhoogd. Na het lezen van dit boek is men op de hoogte van de verschillende risicofactoren en de risico's die ze opleveren voor hart- en vaatziekten. Samen met deskundigen kan worden besloten óf en welke risicofactoren men gaat bestrijden. Dit boek geeft inzicht in de maatregelen die daarvoor mogelijk zijn en in de effecten van die maatregelen.

Uitgever(s): Inmerc bv,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bep Franke
Jan Dirk Banga

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
hart- en vaatziekten
hartpatiënten
preventie