Visie & Beleidsplein

De gehandicapte en de sportgezondheidszorg

literatuur en onderzoek betreffende het belang van sport voor gehandicapten

Sijtsema, W.Y. (1981). De gehandicapte en de sportgezondheidszorg: literatuur en onderzoek betreffende het belang van sport voor gehandicapten. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Het doel van deze studie is de noodzaak van het sportief bewegen van de gehandicapte mens te belichten. De problematiek hierbij ligt voornamelijk in opvoeding en begeleiding van de gehandicapte; met name voor de arts is er een belangrijke taak om de gehandicapte te wijzen op het belang van beweging en sport. Uit het onderzoek blijkt dat goede sportadvisering, medische begeleiding en een regelmatige medische controle uit preventief oogpunt absoluut noodzakelijk zijn bij sportbeoefening van gehandicapten. Al deze aspecten, en waar nodig een juiste behandeling van blessures zullen de waarde van gehandicaptensportbeoefening doen toenemen.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Watze Ype Sijtsema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gehandicaptensporten
literatuuronderzoek
mensen met een beperking
onderzoeken
proefschriften
sportgezondheidszorg