Visie & Beleidsplein

Wij zijn klein ...

zij zijn groot!

een kwalitatief onderzoek naar kennisdeling tussen bestuurders van sportverenigingen

Netjes, A. (2013). Wij zijn klein ...: zij zijn groot!, een kwalitatief onderzoek naar kennisdeling tussen bestuurders van sportverenigingen. Utrecht: Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen.

Sport is voortdurend in beweging. Enerzijds door het overheidsbeleid dat door de jaren heen veel verschuivingen heeft doorgemaakt. Maar ook door de veranderende maatschappij is de sportwereld erg dynamisch. Hierdoor wordt er ook steeds meer van sportverenigingen verlangd en komen er steeds meer nieuwe en onbekende vraagstukken op het pad van de bestuurder. Gevolg hiervan is dat deze een steeds grotere kennisbehoefte hebben. De vraag is of kennisdeling kan bijdragen aan het verminderen of wegnemen van deze kennisbehoefte. De hoofdvraag: Welke betekenissen geven bestuurders van sportverenigingen aan het delen van kennis met bestuurders van andere sportverenigingen en in hoeverre is hun onderlinge verhouding hierop van invloed?

Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen,

Download(s)

Wij zijn klein ... : zij zijn groot! : een kwalitatief onderzoek naar kennisdeling tussen bestuurders van sportverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arjen Netjes

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

besturen
kader
kennisoverdracht
scripties
sportverenigingen