Visie & Beleidsplein

Jongeren en fysieke beweging

de inconsistentie in de benadering vanuit de gemeente Frechen en betrokken partijen

Waschke, L.J.S. (2013). Jongeren en fysieke beweging: de inconsistentie in de benadering vanuit de gemeente Frechen en betrokken partijen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Deze thesis is gebaseerd op een onderzoek over het jeugdnetwerk in de gemeente Frechen met betrekking tot beweging in het kader van een gezonde leefstijl. De data zijn verzameld met behulp van drie methoden; analyse van statistische gegevens van de gemeente, bevraging van informanten aan de hand van semi-gestructureerde interviews en de analyse van een internetblog. Over het algemeen lijken er uitgebreide sportmogelijkheden in Frechen te bestaan die goed verzorgd zijn en vaak ook nieuw zijn. Echter wordt door de informanten aangetoond dat er nog wel verschil bestaat tussen de deelgemeenten wat betreft de sportmogelijkheden en sportinrichting. Verder blijkt uit de verzamelde data dat het sportaanbod niet aansluit bij de leeftijd van jongeren van 16 tot 18 jaar en daarnaast ook niet ingaat op de behoeftes van jongeren met overgewicht. Verder is er sprake van inhoudelijke inconsistentie, namelijk dat de boodschap die de gemeente inhoudelijk stuurt deels tegenstrijdig is met de uitvoering van het behalen van deze doelen. Over het algemeen blijkt uit dit onderzoek dat de verschillende instanties die met de jongeren uit Frechen te maken hebben onderling weinig communicatie hebben wat betreft het bevorderen van beweging.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Jongeren en fysieke beweging : de inconsistentie in de benadering vanuit de gemeente Frechen en betrokken partijen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lee Waschke

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
gemeenten
gezonde leefstijl
jongeren
lichaamsbeweging
scripties