Visie & Beleidsplein

Zonder twijfel

bedrijfssport voor werknemers en het belang hiervan voor de werkgever

Verhoofstad, A. (2014). Zonder twijfel: bedrijfssport voor werknemers en het belang hiervan voor de werkgever. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Deze afstudeerscriptie richt zich op het aanbod en gebruik van bedrijfssport om meer inzicht te krijgen in mate, de waarde, het belang en het motief van bedrijfssportaanbod via de werkgever en het gebruik van dit aanbod door de werknemer. De volgende doelen staan in dit onderzoek centraal: (a). Het analyseren van kenmerken waarin bedrijven van elkaar verschillen in het aanbieden van sport- en/of bewegingsmogelijkheden via de werkgever; (b). Het inzichtelijk maken op welke gezondheidskenmerken en andere achtergrondkenmerken werknemers van elkaar verschillen in het wel of niet gebruiken van sport- en/of bewegingsmogelijkheden via het werk; (c). Onderzoeken welke factoren meespelen in het wel of niet aanbieden van sport- en/of bewegingsmogelijkheden via de werkgever; (d). Het formuleren van concrete aanbevelingen ten aanzien van het zo effectief mogelijk aanbieden en gebruiken van sport- en/of bewegingsmogelijkheden. Deze scriptie is geschreven binnen de master Beleidssociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en uitgevoerd bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen,

Download(s)

Zonder twijfel : bedrijfssport voor werknemers en het belang hiervan voor de werkgever

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Aniek Verhoofstad

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
bedrijfssport
kwalitatief onderzoek
kwantitatief onderzoek
lichaamsbeweging
scripties
werkgevers
werknemers