Visie & Beleidsplein

Wat kost sport in de B5?

een intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5)

Romijn, D., & Hoekman, R. (2014). Wat kost sport in de B5?: een intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5). Utrecht: Mulier Instituut.

In 2011 vond een vergelijking van tarieven in de sport en gemeentelijke kosten van de sport in vier Brabantse steden plaats. De gepresenteerde resultaten beschreven Tilburg toen als een gemeente waar de relatief hoge tarieven bestonden voor sportaccommodaties, met name voor de binnensport. Mede op basis van de resultaten uit deze vergelijking is een traject van herziening en harmonisering van de tarieven ingezet. Het Mulier Instituut is gevraagd een nieuwe tussentijdse 'foto' te maken van de gemeentelijke tarieven en geldstromen in de sport. Bij bestudering van de diverse gemeentelijke beleidsdocumenten stellen de onderzoekers vast dat er voor diverse verenigingen, sporttakken of begrotingsregels uitzonderingen gemaakt zijn. De vergelijkingen dienen dus vooral als indicatief gelezen te worden. Ten behoeve van de leesbaarheid is zoveel mogelijk uitgegaan van de 'meest voorkomende' situatie. Daarbij valt onder andere te denken aan seizoenshuur en beheersmethoden. De tarief- en begrotingsvergelijkingen zijn volgens de methode uitgevoerd zoals destijds in de rapportage 'Een veld voor de helft: over sociale tarieven en subsidies' (Hoekman, Romijn en Rutten, 2011). De huidige tarief- en begrotingsvergelijking is tot stand gekomen met behulp van de ambtelijke apparaten van de deelnemende gemeenten (Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Tilburg). Deze hebben de benodigde gegevens aangeleverd en de aannames geaccordeerd. De tarieven betreffen die van het huidige seizoen ('13-'14) en de jaarrekeningen zijn van kalenderjaar 2013.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Wat kost sport in de B5? : een intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportaccommodaties
sportinfrastructuur
tarieven