Visie & Beleidsplein

Doeltreffend werken aan sportparticipatie

uitgebreide samenvatting van de tussenevaluatie van het Uitvoeringsplan Sport Rotterdam 2011-2014

Meere, F.B.J. de, & Hermens, N. (2014). Doeltreffend werken aan sportparticipatie: uitgebreide samenvatting van de tussenevaluatie van het Uitvoeringsplan Sport Rotterdam 2011-2014. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

De doelstellingen van de Sportnota Rotterdam 2016 zijn: het verhogen van de sport- en beweegdeelname van Rotterdammers van 6 jaar en ouder, het verbeteren van het sportimago van de stad en het inzetten van sport en bewegen zien als middel voor verschillende stedelijke opgaven zoals bijvoorbeeld het realiseren van een betere gezondheid van inwoners van Rotterdam en een grotere aantrekkingskracht van de stad zelf. Om de doelstellingen van de Rotterdamse Sportnota te bereiken, is een Uitvoeringsprogramma Sport (UP Sport) opgesteld. Halfjaarlijks wordt de voortgang op de onderdelen van UP Sport gemeld aan de gemeente waarop zij inzicht krijgen in de wijze waarop de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. In dit rapport wordt de huidige stand van zaken beschreven.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Doeltreffend werken aan sportparticipatie : uitgebreide samenvatting van de tussenevaluatie van het Uitvoeringsplan Sport Rotterdam 2011-2014

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Freek de Meere
Niels Hermens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
sportbeleid
sportbeoefening
sportstimulering
werkplannen