Visie & Beleidsplein

Een kwetsbare balans

talentcoaches en andere CTO-actoren over pedagogisch verantwoorde talentontwikkeling

Elling, A., Reijgersberg, N., Hakkers, S., & Koolmees, R.A.H. (2014). Een kwetsbare balans: talentcoaches en andere CTO-actoren over pedagogisch verantwoorde talentontwikkeling. Utrecht: Mulier Instituut.

Binnen de topsport is het accent op presteren de laatste jaren veel sterker geworden evenals een hoge trainingsintensiteit op jonge leeftijd en een gevraagde 'alles voor de sport'-inzet van sporttalenten en hun omgeving. Met de komst van Nationale Talent Centra (NTC's), die deels samenkomen in Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO's), is daar bovendien een extra dimensie bijgekomen, namelijk: sporttalenten die op relatief jonge leeftijd vanwege hun sportambities het ouderlijk huis verlaten. Deze studie maakt deel uit van het project 'Topsportloopbanen: van start tot ster' van het meerjaren onderzoeksprogramma 'Sportland Nederland, ambities en prestaties' (2011-2014) van het Mulier Instituut. Het doel van dit onderzoek is meer zicht te verkrijgen op de voorwaarden en grenzen van een verantwoord pedagogisch ontwikkelingsklimaat van jonge sporttalenten op een CTO, mede gezien toenemende intensivering en verjonging binnen talentontwikkelingsprogramma's. De belangrijkste overkoepelende aanbeveling is om de structurele inbedding van pedagogisch verantwoorde talentontwikkeling in nationale talentontwikkelingsprogramma's en CTO's te verbeteren. Daarnaast zijn tien concrete praktische aanbevelingen gedaan, waaronder het gebruik van onderwijskundige modellen en digitale volgsystemen, het zorgdragen voor voldoende pedagogische deskundigheid binnen begeleidingsteams, het plannen van structurele overlegmomenten in het begeleidingsteam en met talenten en ouders, het aanstellen van een vertrouwenspersoon, de verbetering van nazorg en interne(jaarlijks) en externe (tweejaarlijks) monitoring van het pedagogisch klimaat.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Een kwetsbare balans : talentcoaches en andere CTO-actoren over pedagogisch verantwoorde talentontwikkeling

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling
Niels Reijgersberg
Stephan Hakkers
Ruben Koolmees

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

pedagogiek
talentontwikkeling
topsportomgeving