Visie & Beleidsplein

Bovenlokale sportaccommodaties

van motivatie naar reisbereidheid

typen zwembadgebruikers en hun reisbereidheid naar een 50-meterzwembad

Waterman, M. (2014). Bovenlokale sportaccommodaties: van motivatie naar reisbereidheid, typen zwembadgebruikers en hun reisbereidheid naar een 50-meterzwembad. Utrecht: Universiteit Utrecht.

In deze masterthesis staat de volgende probleemstelling centraal: welke typen gebruikers van bovenlokale zwembaden zijn te onderscheiden op basis van hun motivaties en in hoeverre verklaren deze typen gebruikers de omvang en spreiding van het verzorgingsgebied? Ondanks de neerwaartse trend in het aantal bezoeken en daling van het aantal leden van zwemverenigingen zijn de mensen die gebruik maken van een bovenlokaal zwembad gemotiveerd om te gaan zwemmen. De motivaties van zwembadgebruikers zijn op basis van de push en pull benadering achterhaald. Deze methode biedt een kader om de verschillende motivaties te kunnen vatten. Het 50-meterbad is een attractief element van een bovenlokaal zwembad. Mensen zijn bereid om hiervoor verder te reizen in plaats van gebruik te maken van het dichtsbijzijnde zwembad. Afstand naar een bovenlokaal zwembad speelt een belangrijke rol in de keuze om gebruik te maken van een bepaald zwembad. Er vinden gemeentegrensoverschrijdende bewegingen plaats voor het gebruik van bovenlokale zwembaden. De mate waarin dit gebeurt verschilt per zwemlocatie. Op basis van dit onderzoek worden er twee aanbevelingen gedaan: (1) inspelen op de typen gebruikers om haar doelgroepen te bereiken en/of nieuwe te werven en (2) het aangaan van een intergemeentelijke samenwerking om bepaalde sportaccommodaties in stand te kunnen houden.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Bovenlokale sportaccommodaties : van motivatie naar reisbereidheid : typen zwembadgebruikers en hun reisbereidheid naar een 50-meterzwembad

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marik Waterman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

motivatie
scripties
sportaccommodaties
verkeer en vervoer
zwembaden