Visie & Beleidsplein

Sportevenementen in Nederland

over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis

Hover, P., Straatmeijer, J., Breedveld, K., & Cevaal, A. (2014). Sportevenementen in Nederland: over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis. Utrecht: Mulier Instituut.

Sportevenementen zijn doorgedrongen tot de haarvaten van de Nederlandse samenleving. Jaarlijks vinden er in ons land duizenden sportevenementen plaats die tezamen miljoenen Nederlanders op de been brengen. Sportevenementen waar hordes toeschouwers zich verzamelen langs dranghekken, op tribunes en achter kalklijnen. Evenementen waar soms tienduizenden deelnemers aan meedoen en die binnen luttele uren 'uitverkocht' kunnen zijn. Miljoenen Nederlanders die zich voor de buis nestelen tijdens grote sportevenementen, met name als landgenoten er hun opwachting maken. Steeds meer worden sportevenementen bezien in het licht van de maatschappelijke en politieke doelen die ze kunnen dienen. Overheden zetten in op sportevenementen vanwege de economische en maatschappelijke spin-off. Met evenementen wordt gepoogd steden op de kaart te zetten, sportdeelname te stimuleren, de economie een impuls te geven en gevoelens van saamhorigheid op te wekken. Maar wat zijn tot op heden de 'lessons learned' op dit gebied en hoe ver reikt de bewijsvoering voor het daadwerkelijk optreden van die gewenste spin-off? In dit brancherapport is de relevante informatie over Nederlandse sportevenementen gebundeld, is bezien waar zich op het gebied van beleid en onderzoek witte vlekken voordoen en is daarover een voorlopige conclusie getrokken. Het rapport is een initiatief van het Mulier Instituut. Voor de uitwerking is contact gezocht met specialisten in het veld, waaronder de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen. Met het rapport beogen de auteurs een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op dit steeds belangrijker wordende aandachtsveld.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media,

Download(s)

Sportevenementen in Nederland : over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Jerzy Straatmeijer
Koen Breedveld
Astrid Cevaal

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
brancherapporten
samenleving
sportevenementen
topsportevenementen