Visie & Beleidsplein

4 inzichten over trainerschap

Samen naar een veiliger sportklimaat (2014). 4 inzichten over trainerschap. Samen naar een veiliger sportklimaat.

De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek is uitgevoerd in het seizoen 2013-2014 door de Kennispraktijk, in samenwerking met de Haagse Hogeschool, Fontys Eindhoven, Windesheim Zwolle en de Vrije Universiteit Brussel. De hoofdvraag van het onderzoek was: Wat zijn de succesfactoren in het gedrag van trainers en coaches bij het creƫren van een plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat? Het volledig onderzoeksverslag en een publieksversie hiervan zijn te downloaden op: www.veiligsportklimaat.nl/tkionderzoek.

Uitgever(s): Samen naar een veiliger sportklimaat, Academie voor Sportkader,

Download(s)

4 inzichten over trainerschap

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Samen naar een veiliger sportklimaat

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

coaching
interactie
jeugdsport
jeugdtrainers
kinderen
sociale veiligheid
trainers