Visie & Beleidsplein

De vooruitgeschoven middenvelder

de innovatiekracht van middenmanagers van welzijnsorganisaties met het oog op actief burgerschap

Waal, V. de (2014). De vooruitgeschoven middenvelder: de innovatiekracht van middenmanagers van welzijnsorganisaties met het oog op actief burgerschap. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Sociaal beleid is in toenemende mate lokaal sociaal beleid. Daarbij verwacht men van burgers een grotere rol in hun directe woon- en leefomgeving. De noodzaak van burgerinzet staat nu meer centraal: mensen dienen meer hun verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen welbevinden en dat van kwetsbare medeburgers. Lokale organisaties trachten zich te ontwikkelen van aanbieders van diensten naar sociale ondernemingen die burgers op dit terrein faciliteren. Ze hebben nu vooral de taak mensen zo goed mogelijk te ondersteunen en te stimuleren tot zelfwerkzaamheid. Voor teams van sociale professionals is dit uitgangspunt van 'actief burgerschap' leidend geworden. Van hen wordt een andere rol verlangd en de inzet van (deels) nieuwe kwaliteiten. In dit boek staan de middenmanagers (teamleiders) van welzijnsorganisaties centraal. Zij zijn de afgelopen jaren direct en actief betrokken geweest bij deze omslag in hun sector. In deze studie is onderzocht hoe ze hier tegenover staan en op welke wijze ze hieraan hebben bijgedragen. De inrichting van de lokale sociale sector is aan diverse veranderingen onderhevig en heeft gevolgen voor de positie van deze middenmanagers en hun teams. Deze studie geeft antwoord op de vraag welke rol er voor middenmanagers in de toekomst is weggelegd. Hun bijdrage aan lokale innovatieprocessen en aan de sociaalpedagogische opdracht van sociale professionals wordt vanuit theorie en empirie nader verkend.

Uitgever(s): Boom Lemma uitgevers,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vincent de Waal

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

burgerinitiatieven
burgerparticipatie
innovatie
management
proefschriften
welzijnsinstellingen