Visie & Beleidsplein

Themadossier sport en leefbaarheid in krimp- en anticipeerregio's

Alkemade, J. van, Avric, B., Arends, H., Kunen, M., Veerman, H., & Gillieron, R. (2014). Themadossier sport en leefbaarheid in krimp- en anticipeerregio's. Utrecht: MOVISIE.

Bevolkingskrimp heeft grote maatschappelijke gevolgen voor de leefbaarheid. Zowel in krimpen anticipeerregio's alsook op het platteland, waar voorzieningen onder druk staan. Minder leden, een andere samenstelling van ledenbestand in leeftijd, minder vrijwilligers, minder teams, minder doorstroom en grotere reisafstanden, zijn uitdagingen waar sportverenigingen in krimp- en anticipeerregio's mee te maken krijgen. Maar er zijn ook kansen om als sportvereniging een rol te spelen in het leefbaar houden van krimp- en anticipeerregio's.

In dit themadossier staat kennis en informatie over de volgende vragen;

  • Welke effecten hebben verbreden van functies en accommodaties op leefbaarheid?
  • Hoe komen processen voor verbreding tot stand en hoe worden ze in stand gehouden?
  • Van welke partijen vraagt dat inzet en betrokkenheid?
  • Welke kennis en expertise vraagt dit van vrijwillige bestuurders?
  • Wat voor ondersteuning is er nodig voor vrijwillige bestuurders en in welke vorm?

In dit themadossier vindt u achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden, onderzoeken, richtlijnen, interventies, instrumenten en informatie over beleid.

Uitgever(s): MOVISIE, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Joost van Alkemade
Bora Avric
Hans Arends
Maartje Kunen
Hein Veerman
Riccardo Gillieron

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bevolkingsontwikkeling
krimpgebieden
leefbaarheid
ontgroening
sportverenigingen