Visie & Beleidsplein

Onderzoek de vitaliteit van sportverenigingen in Noord-Nederland

Boven, M., Slender, H., & Wiggers, H. (2014). Onderzoek de vitaliteit van sportverenigingen in Noord-Nederland. Groningen: Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap.

Het afnemende marktaandeel van de sportverenigingen, de toename van professionele dienstverlenende sportorganisaties en verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een veranderende vraag bij sporters en sportverenigingen. Bestuurders van sportverenigingen worden in toenemende mate geconfronteerd met complexe uitdagingen om het voortbestaan van de vereniging te garanderen. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de huidige vitaliteit van de sportverenigingen in Noord Nederland. Deze inzichten moeten bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van interventies en scholingsmogelijkheden voor verenigingsbestuurders en -ondersteuners, waarmee de vitaliteit van de sportverenigingen in Noord-Nederland moet gaan toenemen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: hoe vitaal zijn de sportverenigingen in Noord-Nederland? De onderzochte sportverenigingen kunnen gezonde verenigingen worden genoemd, het bestaansrecht van de verenigingen staat niet direct onder druk. Uit cross sectionele analyse blijkt dat slechts 7 procent van de participerende verenigingen als kwetsbaar getypeerd kan worden. Ongeveer twee derde van de participerende sportverenigingen kan als vitaal worden getypeerd. Dit gegeven gekoppeld aan het feit dat maar liefst 92 procent van de leden vertrouwen heeft in de toekomst van de vereniging, geeft aan dat de vitaliteit van de noordelijke sportverenigingen goed te noemen is.

Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap,

Download(s)

Onderzoek de vitaliteit van sportverenigingen in Noord-Nederland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Magda Boven
Hans Slender
Hiske Wiggers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportverenigingen