Visie & Beleidsplein

Quick scan krimp en recreatie

Goossen, M., Kuhlman, T., & Breman, B. (2012). Quick scan krimp en recreatie. Wageningen: Alterra Wageningen UR.

Om meer inzicht te bieden in de betekenis van natuur en recreatie voor de economie van een krimpregio, is de volgende probleemstelling gemaakt:

  • Hoe is de ontwikkeling in aantal recreatief-toeristische vestigingen en werkgelegenheid in de krimpgebieden geweest en hoe heeft het recreatiegedrag zich ontwikkeld in de krimpgebieden?
  • Welk rapportcijfer geven de inwoners van de krimpgebieden aan de aantrekkelijkheid van het landschap?

Om deze probleemstelling te beantwoorden is een quick scan in een beperkte aantal dagen uitgevoerd.

Uitgever(s): Alterra Wageningen UR, LEI Wageningen UR,

Download(s)

Quick scan krimp en recreatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Martin Goossen
Tom Kuhlman
Bas Breman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

krimpgebieden
leefbaarheid
natuur
recreatieve voorzieningen
vrijetijdsbesteding