Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen als middel in het jeugd- en onderwijsbeleid

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey-Jonker Instituut, & Gemeente Amsterdam (2014). Sport en bewegen als middel in het jeugd- en onderwijsbeleid. In , Sport en bewegen als middel Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Deze factsheet is één van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen.

De factsheet bevat kennis uit een quick scan van wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden van bestaande sport- en beweeginterventies. Sport en bewegen als middel in het jeugd- en onderwijsbeleid kan op twee manieren worden benaderd. De eerste is door het bekijken wat sport en bewegen betekent voor de ontwikkeling en onderwijsprestaties van alle jeugdigen. De tweede manier is door te bekijken wat sport en bewegen betekent voor een specifieke groep jeugdigen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om naschoolse sportinterventies voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen, of het stimuleren van sporten op een sportvereniging als onderdeel van een jeugdhulptraject.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam,

Download(s)

Factsheet jeugd - en onderwijsbeleid

Download PDF

Gebruikte bronnen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
Verwey-Jonker Instituut
Gemeente Amsterdam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectieve interventies
interventies
jeugdbeleid
lichaamsbeweging
literatuuronderzoek
onderwijs
sport (algemeen)