Visie & Beleidsplein

Voetbal in Oss

onderzoek naar toekomstmogelijkheden voetbalverenigingen binnen gemeente Oss

Romijn, D., Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Hoekman, R. (2014). Voetbal in Oss: onderzoek naar toekomstmogelijkheden voetbalverenigingen binnen gemeente Oss. Utrecht: Mulier Instituut.

Het doel van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is om op basis van een vijftal onderzoeksvragen een helder beeld te geven van de toekomst voor voetbalverenigingen in de gemeente Oss en daarbij aan te geven in hoeverre sprake is van een logische invulling van de bezuinigingstaakstelling, evenals de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het invullen van deze bezuinigingstaakstelling. Hoofdstuk 2 beschrijft de toetsing van de bezuinigingstaakstelling (onderzoeksvraag 1). De financiële situatie van de voetbalverenigingen in Oss - en de mogelijkheden tot compensatie (onderzoeksvraag 2), de consequenties van privatisering van onderhoudstaken (onderzoeksvraag 3) en de behoefteprognose van voetbalvelden en -accommodaties (onderzoeksvraag 4) volgen in hoofdstuk 3, 4 en 5. Volgend op deze vaststelling en prognoses beschrijven de auteurs in hoofdstuk 6 de diverse scenario's waarin aandacht is voor de diverse invullingen die aan de bezuinigingstaakstelling gegeven kunnen worden (onderzoeksvraag 5). Slothoofdstuk 7 beschrijft de conclusies en aanbevelingen op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Voetbal in Oss : onderzoek naar toekomstmogelijkheden voetbalverenigingen binnen gemeente Oss

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Karin Wezenberg-Hoenderkamp
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportverenigingen
voetbal