Visie & Beleidsplein

Arbeidsrecht in de praktijk

achtste, herziene druk

Van Genderen, D.M., Fluit, P.S., Stefels, M.E., & De Wolff, D.J.B. (2012). Arbeidsrecht in de praktijk: achtste, herziene druk. Den Haag: SDU Uitgevers.

De dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht wordt besproken aan de hand van de verschillende fasen van een arbeidsovereenkomst. Dit gebeurt aan de hand van praktijksituaties en relevante en recente rechtspraak en literatuur. Het boek is niet alleen een hulpmiddel voor juristen, ook praktijkgerichte opleiding in het arbeidsrecht en niet-juristen die met arbeidsrecht in aanraking komen kunnen er gebruik van maken. Dit is een herziening van de achtste druk van Arbeidsrecht in de praktijk naar de stand van zaken per mei 2012. Onder andere op het gebied van de re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer bij arbeidsongeschiktheid en de verhouding tussen kennelijk onredelijk ontslag en ontbinding hebben zich ontwikkelingen afgespeeld.

Uitgever(s): SDU Uitgevers,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

D.M. Van Genderen
P.S. Fluit
M.E. Stefels
D.J.B. De Wolff

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Arbeidsomstandighedenwet
arbeid
arbeidsomstandigheden
arbeidsongeschiktheid
arbeidsovereenkomsten
arbeidsrecht
cao's
werknemers
wet- en regelgeving