Visie & Beleidsplein

Sportverenigingen helpen Rotterdam vooruit

vier jaar Sportplusprogramma in Rotterdam

hoe nu verder?

Hermens, N. J., Los, V., & Meere, F.B.J. de (2014). Sportverenigingen helpen Rotterdam vooruit: vier jaar Sportplusprogramma in Rotterdam, hoe nu verder?. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

De gemeente Rotterdam wil met het Sportplusprogramma de maatschappelijke rol van sportverenigingen in de stad vergroten. Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt het Sportplusprogramma tussen 2011 en 2014.

In deze rapportage staat de toekomst van de Sportplusgedachte centraal. De onderzoekers bouwen hierbij voort op het onderzoek dat ze vanaf 2011 naar het Sportplusprogramma hebben verricht.

Vier vragen worden beantwoord:

  1. op welke beleidsterreinen binnen de sociale sector kunnen maatschappelijke activiteiten op sportverenigingen een alternatief zijn voor bestaande interventies?;
  2. aan welke voorwaarden moet een sociale interventie op een sportvereniging voldoen om maatschappelijk relevant te zijn?;
  3. welk deel van de sportverenigingen in de stad Rotterdam kan aan de voorwaarden voldoen voor maatschappelijk relevante maatschappelijke activiteiten;
  4. wat moet gebeuren om maatschappelijke activiteiten van sportverenigingen en de samenwerking tussen organisaties in het sociale domein en sportverenigingen in Rotterdam in de toekomst mogelijk te maken of houden?

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Sportverenigingen helpen Rotterdam vooruit : vier jaar Sportplusprogramma in Rotterdam : hoe nu verder? (online versie)

Download PDF

Sportverenigingen helpen Rotterdam vooruit : vier jaar Sportplusprogramma in Rotterdam : hoe nu verder? (pdf)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Niels Hermens
Vita Los
Freek de Meere

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke integratie
onderzoeken
samenleving
samenwerking
sociale interventies
sportverenigingen