Visie & Beleidsplein

Maatwerk voor latente talenten?

uitblinken op alle niveaus

Sligte, H., Bulterman-Bos, J., & Huizinga, M. (2009). Maatwerk voor latente talenten?: uitblinken op alle niveaus.

In de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs zijn verschillende beleidsprioriteiten opgenomen. Deze rapportage doet verslag van de uitkomsten van het onderzoek dat het SCO-Kohnstamm Instituut heeft verricht in het kader van de beleidsprioriteit 'Uitblinken op alle niveaus en een passende kwalificatie voor alle leerlingen'.

Voor de inventarisatie binnen het onderzoek naar "Uitblinken op elk niveau" zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

  • Welke instrumenten bestaan er reeds om talenten van leerlingen op elk niveau te kunnen herkennen (algemeen en/of per schoolvak), met de nadruk op cognitief talent?
  • Zijn er hiaten en zo ja, waar liggen deze hiaten?
  • Welke kennis en vaardigheden zijn voor docenten van belang om een leeromgeving en onderwijsaanbod (onder andere adequate begeleiding en gedifferentieerd aanbod) te kunnen creëren waarin elke leerling wordt uitgedaagd echt te laten zien wat hij/zij kan (handelingsrepertoire). Meer specifiek betreft het kennis en vaardigheden, waarover docenten dienen te beschikken, met betrekking tot: het onderkennen van talenten van leerlingen en het coachen en begeleiden van leerlingen gericht op stimulatie en ontwikkeling van dat talent
  • Welke mechanismen maken nu dat potentiële (top)talenten verantwoordelijkheid nemen voor de ontplooiing van hun talent?
  • Welke mechanismen bij scholen (coaching/ begeleiding) maken dat potentiële (top)talenten uitgroeien tot (top)talenten?

Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut,

Download(s)

Maatwerk voor latente talenten? : uitblinken op alle niveaus

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Henk Sligte
Jacquelien Bulterman-Bos
Mariëtte Huizinga

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

talenten
talentontwikkeling