Visie & Beleidsplein

Peuters en kleuters doen ook aan sport!

een studie naar de relatie tussen sportdeelname en welzijn en de rol van motivationeel klimaat bij peuters en kleuters

Boer, E.F., & Westerlaken, A.E.A. (2013). Peuters en kleuters doen ook aan sport!: een studie naar de relatie tussen sportdeelname en welzijn en de rol van motivationeel klimaat bij peuters en kleuters. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Om overgewicht tegen te gaan wordt op steeds jongere leeftijd geprobeerd om kinderen meer te laten sporten. Er is echter weinig bekend over de relatie tussen sport en het welzijn en de mogelijke invloed van omgevingsfactoren zoals het motivationeel klimaat. Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

  1. het inventariseren van het sportaanbod voor peuters en kleuters;
  2. het onderzoeken van de samenhang tussen sportdeelname en welzijn (sociaal gedrag, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en gezondheid) en de mogelijke invloed van het motivationeel klimaat.

Het sportaanbod voor peuters en kleuters bestaat vooral uit gymnastiek/turnen/dans en in mindere mate voetbal. Een hogere score op sociaal gedrag gaat samen met een langere sportdeelname. Bij een hoge score op de vaardigheidsgerichte schaal is de samenhang tussen sociaal gedrag en sportdeelname sterker. Echter, uit factoranalyse blijkt motivationeel klimaat niet helemaal te scheiden in prestatiegericht en vaardigheidsgericht. De positieve invloed van een vaardigheidsgericht motivationeel klimaat is daardoor onzeker. Verder onderzoek is gewenst.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Peuters en kleuters doen ook aan sport! : een studie naar de relatie tussen sportdeelname en welzijn en de rol van motivationeel klimaat bij peuters en kleuters

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Esther Boer
Anne Westerlaken

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kleuters
motivatie
peuters
scripties
sportbeoefening
welzijn