Visie & Beleidsplein

Gemengde sportparticipatie door adolescenten met cerebrale parese

een explorerend determinantenonderzoek naar de haalbaarheid van gemengd sporten bij reguliere sportclubs door adolescenten met cerebrale parese

Bentvelzen, G.M.I., Hakkenberg-van Gaasbeek, R.A., Keuning, L., & Westerlaken, A.E.A. (2012). Gemengde sportparticipatie door adolescenten met cerebrale parese: een explorerend determinantenonderzoek naar de haalbaarheid van gemengd sporten bij reguliere sportclubs door adolescenten met cerebrale parese. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Aanleiding voor het onderzoek, waarvan deze scriptie verslag doet, was een gebrek aan regulier passend sportaanbod waar jongeren met Cerebrale Parese (CP) samen met typisch ontwikkelde jongeren kunnen sporten. Een explorerend determinantenonderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de wenselijkheid en haalbaarheid van reguliere sportdeelname. Op basis van het ASE-model zijn topiclijsten opgesteld om ervaringen en meningen te onderzoeken van 10 adolescenten die lid zijn van het CP voetbal Talentteam, 2 ouders en 2 trainers. Er is gekeken naar de rol van attitude, sociale invloeden, eigen effectiviteit en eventuele barrières en protectieve factoren. Uit de interviews en focusgroepen blijkt dat een positieve houding, steun van ouders, acceptatie van medespelers en het gevoel met hen mee te kunnen komen, evenals (on)bekendheid van reguliere sportmogelijkheden een rol spelen in het sportgedrag. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat het zowel wenselijk als haalbaar lijkt voor adolescenten met lichte CP om regulier te sporten. Concrete handvatten worden hierbij aangeboden om dit te faciliteren.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Gemengde sportparticipatie door adolescenten met cerebrale parese : een explorerend determinantenonderzoek naar de haalbaarheid van gemengd sporten bij reguliere sportclubs door adolescenten met cerebrale parese

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Guinevere Bentvelzen
Raoul Hakkenberg-van Gaasbeek
Lianne Keuning
Anne Westerlaken

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

aandoeningen
adolescenten
gemengde groepen
mensen met een lichamelijke beperking
scripties
sportbeoefening
sportverenigingen