Visie & Beleidsplein

Een kijkje in de keuken bij de sportvereniging

een kwalitatief onderzoek naar de kloof tussen beleidsintenties en de praktijk in de sportkantine met betrekking tot het gezonder maken van het aanbod in sportkantines

Smink, K. (2011). Een kijkje in de keuken bij de sportvereniging: een kwalitatief onderzoek naar de kloof tussen beleidsintenties en de praktijk in de sportkantine met betrekking tot het gezonder maken van het aanbod in sportkantines. Utrecht: Universiteit Utrecht.

In dit onderzoek is de kloof tussen beleidsintenties om sportkantines 'gezonder' te maken en de dagelijkse praktijk in de sportkantine in beeld gebracht aan de hand van betekenisgeving. Dit is gedaan op basis van observaties en interviews bij tien sportverenigingen uit verschillende takken van sport. Uit de analyse van de data is gebleken dat verenigingen vooralsnog weinig heil zien in een gezonder aanbod in hun kantine. Er wordt erkend dat het aanbod ongezond is, maar dit wordt niet als problematisch gezien. Dit geldt overigens meer voor verenigingen met een kantine in eigen beheer dan voor verenigingen met een commercieel geƫxploiteerde kantine. Hiermee bestaat een kloof tussen de beleidsintenties en de praktijk in de kantine. Deze kloof komt voort uit drie verschillende actoren die een rol spelen bij het vormgeven van het aanbod in een kantine: leveranciers, dominante leden en vrijwilligers.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Een kijkje in de keuken bij de sportvereniging : een kwalitatief onderzoek naar de kloof tussen beleidsintenties en de praktijk in de sportkantine met betrekking tot het gezonder maken van het aanbod in sportkantines

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Klaas Smink

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezonde leefstijl
gezondheid
gezondheidsbevordering
kwalitatief onderzoek
scripties
sportkantines
sportverenigingen