Visie & Beleidsplein

Onderzoek "jeugd en de sportvereniging"

een onderzoek naar de betekenisgeving van 12-15-jarigen aan het lidmaatschap van de sportvereniging

Bouwknegt, M. (2009). Onderzoek "jeugd en de sportvereniging": een onderzoek naar de betekenisgeving van 12-15-jarigen aan het lidmaatschap van de sportvereniging. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de betekenisgeving van 12-15-jarigen aan het lidmaatschap van een sportvereniging. Hierbij wordt aandacht besteed aan de redenen van 12-15-jarigen om wel/niet lid te worden van een sportvereniging en wel/niet te stoppen bij een sportvereniging. Daarnaast is er aandacht voor de behoeften van 12-15-jarigen binnen een sportvereniging en aan de betekenisgeving van 12-15-jarigen aan de participatie van jongeren binnen de sportvereniging. Het onderzoek is zowel begrijpend als verklarend. De meeste 12-15-jarigen vertellen het liefst bij de sportvereniging te sporten. Ze zijn graag lid van een sportvereniging, omdat daar alles georganiseerd is, ze sociale contacten kunnen opdoen en onderhouden, veel kunnen leren en 'iets' kunnen bereiken. Desondanks zijn lang niet alle jongeren lid van een sportclub. Redenen die hiervoor genoemd worden zijn: geen tijd, te verplichtend, te prestatief, andere interesses, vrienden die stoppen bij de sportclub, ontevredenheid over de trainer en te grote reisafstand tot de sportvereniging. De behandelde motieven van 12-15-jarigen om niet lid te zijn van de sportvereniging, zijn lang niet allemaal toe te schrijven aan de sportvereniging zelf. De jeugd heeft wel wensen binnen een sportclub, bijvoorbeeld een breed en flexibel sportaanbod, waarbij je kennis kunt maken met verschillende sporten op een voor hen gunstig tijdstip. Als populaire sport noemen de jongeren vooral kickboksen. Uit de interviews komt naar voren dat vrijwel alle 12-15-jarigen ofwel op kickboksen zitten of er wel op zouden willen.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Onderzoek "jeugd en de sportvereniging" : een onderzoek naar de betekenisgeving van 12-15-jarigen aan het lidmaatschap van de sportvereniging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marije Bouwknegt

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
jongeren
lidmaatschappen
scripties
sportbeoefening
sporters
sportverenigingen