Visie & Beleidsplein

Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014

verbreding en structurele samenwerking

verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau

Pulles, I., Leijenhorst, M., Reijgersberg, N., Hilhorst, J., & Lindert, C. van (2014). Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014: verbreding en structurele samenwerking, verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau. Utrecht: Mulier Instituut.

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het rijk combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches aanstellen om hun lokale sport- en beweegbeleid een impuls te geven. Het voorliggende verdiepingsonderzoek beoogt zicht te krijgen op de ervaringen van buurtsportcoaches en samenwerkingspartners met opbrengsten op lokaal niveau. Daarvoor is voor het vierde jaar op rij onderzoek uitgevoerd in achttien gemeenten. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst onder buurtsportcoaches (n=298) en betrokken organisaties (n=358). Daarnaast zijn 35 verdiepende groepsgesprekken en tien telefonische interviews gehouden met buurtsportcoaches en organisaties die bij hun inzet betrokken zijn. De belangrijkste vragen bij dit onderzoek zijn: (1). voor welke taken worden buurtsportcoaches op lokaal niveau ingezet?; (2). welke beoogde en onvoorziene opbrengsten heeft die inzet volgens buurtsportcoaches en direct betrokkenen?; (3). welke lokale succes- en faalfactoren kunnen worden onderscheiden bij de inzet van buurtsportcoaches?; (4). hoe kunnen de opbrengsten gewaardeerd worden in het licht van de doelstellingen van het landelijke en lokale beleid? De uitkomsten van het onderzoek moeten aanknopingspunten bieden om het landelijke beleid doelmatiger in te zetten en kunnen door lokale beleidsmakers worden toegepast om beleidskaders inhoud te geven.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk,

Download(s)

Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014 : verbreding en structurele samenwerking : verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau

Download PDF

Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014 : verbreding en structurele samenwerking : verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau : samenvatting

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ine Pulles
Marja Leijenhorst
Niels Reijgersberg
Jarno Hilhorst
Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Impuls brede scholen, sport en cultuur
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
gemeentelijk beleid
lokaal beleid
sport en bewegen in de buurt
sportbeleid