Visie & Beleidsplein

Sportief (en) innovatief in een veranderende samenleving

een verkennende analyse van good practices als inspiratie voor de clubsport van de toekomst

Scheerder, J., Claes, E., & Vanreusel, B. (2014). Sportief (en) innovatief in een veranderende samenleving: een verkennende analyse van good practices als inspiratie voor de clubsport van de toekomst. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen.

Dit is het tweeëntwintigste nummer in de reeks van BMS-rapporten. De BMS-rapporten willen een bijdrage leveren aan het sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar beleid en management met betrekking tot sport en fysieke activiteit. Deze publicaties zijn een product van de Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid van de KU Leuven. In opdracht van Sporta-federatie werd een studie uitgevoerd over veranderingen en uitdagingen waarmee de sport- en bewegingssector vandaag geconfronteerd wordt. Sport ontsnapt immers niet aan de ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen. Verschuivingen in vraag en aanbod in de sport- en bewegingssector worden in deze publicatie in kaart gebracht. Heel wat veranderingen kunnen als kansen aanzien worden. De brug tussen theorie en praktijk wordt gelegd door een weergave van praktijkvoorbeelden die op het vlak van (1) producten/diensten, (2) organisatie en/of (3) doelgroepen toonaangevend zijn. Op deze manier wordt getracht om een inspirerend kader aan te reiken waar de clubgeorganiseerde sport zich op kan baseren om op een constructieve manier een antwoord te bieden aan de uitdagingen die steeds meer aan deze sector worden voorgelegd.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen,

Download(s)

Sportief (en) innovatief in een veranderende samenleving : een verkennende analyse van good practices als inspiratie voor de clubsport van de toekomst

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Scheerder
Elien Claes
Bart Vanreusel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

België
Vlaanderen
maatschappelijke ontwikkeling
sportaanbod
sportinfrastructuur
sportorganisaties
sportverenigingen