Visie & Beleidsplein

Evaluatie doeltreffendheid boekjaarsubsidie kennisfunctie Sportservice Noord-Holland

eindrapportage

Sport2B, & Bureau Beweeg (2014). Evaluatie doeltreffendheid boekjaarsubsidie kennisfunctie Sportservice Noord-Holland: eindrapportage. Hoofddorp: Sport2B.

De provincie Noord-Holland evalueert, conform het door Provinciale Staten vastgestelde Evaluatiekader Subsidies, jaarlijks de doeltreffendheid van een aantal van haar subsidieregelingen. Eén van de subsidies die in 2013 dient te worden onderzocht betreft de boekjaarsubsidie aan Sportservice Noord-Holland. Sportservice Noord-Holland ontvangt deze jaarlijkse subsidie, ter waarde van 150.000 euro voor het uitvoeren van de kennisfunctie in de sport. De kennisfunctie in de sport is benoemd in de 'Proviciale Sociale Agenda 2012-2015' en houdt in dat Sportservice Noord-Holland gemeenten en organisaties in en rond de sport ondersteunt en adviseert met relevante kennis en inzichten. Vaak gaat het daarbij om het vertalen van landelijke ontwikkelingen in de (breedte)sport naar het lokale en regionale beleidsniveau. De provincie beoogt met dit onderzoek twee doelen te bereiken: (1) inzicht verkrijgen in de mate van doeltreffendheid van de boekjaarsubsidie die zij in de periode 2011-2013 heeft verstrekt aan Sportservice Noord-Holland voor de uitvoering van de kennisfunctie sport; (2) het meten en vastleggen van de huidige stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de kennisfunctie als startpunt (nulmeting) en bouwsteen voor toekomstige monitoring. De beide doelen zijn door de provincie uitgewerkt in twaalf onderzoeksvragen. De uitkomsten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Sport2B, Bureau Beweeg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sport2B
Bureau Beweeg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

evaluatie
provincies
sportorganisaties
subsidies