Visie & Beleidsplein

Voorstudie financiële aspecten van sport

Hoekman, R., Straatmeijer, J., & Breedveld, K. (2014). Voorstudie financiële aspecten van sport. Utrecht: Mulier Instituut.

De behoefte aan kennis over de financiële aspecten van sport neemt toe. Als eerste stap om te voorzien in deze behoefte heeft het ministerie van VWS het Mulier Instituut gevraagd om een voorstudie uit te voeren. De voorliggende voorstudie heeft ten doel om inzicht te geven in het huidige kennisniveau om vervolgens, in afstemming met beleidspartners en onderzoekers, de kennislacunes te identificeren en de belangrijkste beleids- en onderzoeksvragen over de financiële aspecten van sport te benoemen en uit te werken. De volgende onderzoeksvragen staan centraal in deze voorstudie:

  1. Wat zijn (beleidsmatig en wetenschappelijk) de belangrijkste vragen ten aanzien van de betaalbaarheid van de sport?;
  2. Welke kennislacunes kunnen gesignaleerd worden in relatie tot de financiële aspecten van sport?;
  3. Welke onderzoeksmethodieken zijn benodigd om de betaalbaarheid van sport te kunnen bepalen en monitoren?;
  4. Welke monitoringactiviteiten zijn nodig om de belangrijkste financiële aspecten van de sport gedurende meerdere jaren te volgen?;
  5. Welke rol is weggelegd voor diverse stakeholders en instituten in het onderzoek naar de betaalbaarheid van sport?;
  6. Wat is de benodigde financiële inzet om de onderzoeksvragen te beantwoorden?

Voor deze voorstudie is gebruikgemaakt van literatuuronderzoek, documentanalyses en interviews met experts op het gebied van empirisch financieel onderzoek. Het onderzoek richt zich primair op financiële aspecten en de betaalbaarheid van sport. Andere sporteconomische vraagstukken vormen geen onderdeel van deze studie.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Voorstudie financiële aspecten van sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Jerzy Straatmeijer
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financiering
sport (algemeen)
sportbeleid
sportbeoefening