Visie & Beleidsplein

Veilig schoolklimaat

Jacobs, F.M., & Luderus, A. (2013). Veilig schoolklimaat.

Scholieren en studenten hebben het recht op een veilige leeromgeving. Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid, hiervoor moeten ze een veiligheidsplan en pestprotocol hebben.Maar wat wordt er eigenlijk verstaan onder een veilig schoolklimaat? Wat kunnen scholen zoals doen om een veilig klimaat te realiseren? In het artikel wordt op deze vragen ingegaan.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Veilig schoolklimaat

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frank Jacobs
Anne Luderus

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beroepsonderwijs
leerlingen
middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
onderwijs
primair onderwijs
speciaal onderwijs
veiligheid
vmbo